Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

GuardianAngel
7689 398e 500
Reposted fromLuna- Luna- viayanek yanek
GuardianAngel
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayanek yanek
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

September 15 2012

GuardianAngel
6273 0316 500
Reposted fromkarant karant viawraith89 wraith89

September 10 2012

GuardianAngel
9537 e6b0
Reposted frommedeahandcloster medeahandcloster
GuardianAngel
Może kiedyś zrozumiesz, że mój chłód jest najgłośniejszym wołaniem o Twoje ciepło...
— tak...
GuardianAngel
4132 b0b4
GuardianAngel

August 11 2012

GuardianAngel
0370 d702
Reposted frommeredith meredith viafau fau
GuardianAngel
i tak wylądujemy w niebie
wszyscy skończymy właśnie tam
bo nikt nam w mózgu już nie grzebie
— Ciechowski jako Obywatel
Reposted fromfau fau
GuardianAngel
Poranny lęk
jak stary dobry przyjaciel
wita niecierpliwie i szepce – bój się
— Barbara Rosiek
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viafau fau

July 24 2012

GuardianAngel
GuardianAngel
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o Ciebie walczyć. Bo tak już jest, że drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić.
— Czesław Mozil "W sam raz"
Reposted fromzagansky zagansky viadidlirnik didlirnik
GuardianAngel
GuardianAngel
Poznasz mnie po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok Twój.
— Republika, Reinkarnacje
GuardianAngel
5482 d304
Reposted frompapercut papercut viadidlirnik didlirnik
GuardianAngel

June 25 2012

GuardianAngel

June 20 2012

GuardianAngel

May 22 2012

GuardianAngel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...